Skip to content

Stalreglement

Het Stalreglement van Pensionstal het Vossenbroek.
Daar er meerdere mensen een paard in pension hebben staan, ontkomen wij er niet aan een paar regels op stal aan te houden.
Op die manier blijft het voor een ieder aangenaam en gezellig.

Algemeen

• Iedereen betreedt het erf op eigen risico.
• Wij stellen ons niet aansprakelijk voor ongevallen, het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen.
• Voor noodgevallen zijn wij altijd bereikbaar.
In noodsituaties hebben wij de vrijheid om de dierenarts in te schakelen, zonder vooraf de eigenaar in kennis te stellen.
De kosten zijn voor de eigenaar van het paard.
• De openingstijden zijn zeven dagen in de week van 7:00 uur tot 22:30 uur, uitgezonderd voor wedstrijden, ziekte of bij overleg.
• Als er iets kapot is of door jou toedoen kapot gaat, meldt het zodat wij dit snel en adequaat kunnen repareren of vervangen.
• Schade die wordt veroorzaakt door een paard of door nalatigheid van de eigenaar, wordt op de eigenaar verhaald. • Zorg dat je hiervoor verzekerd bent.
• Wanneer er klachten zijn over andere paarden worden wij graag geïnformeerd.
• Als je je paard in de wei zet of eruit haalt, zet de stroom er direct weer op.
• Bij extreme weersomstandigheden zullen de paarden binnen blijven of eerder naar binnen gaan.
• Honden zijn welkom, maar wel aan de lijn. Honden zijn niet toegestaan in de rijbanen.
• Auto’s zoveel mogelijk vooraan parkeren op de parkeerplaats.
• Auto’s stapvoets de paarden passeren, de paarden hebben in alle tijden voorrang.
• Iedere pensionklant is verplicht jaarlijks te enten voor influenza/tetanus en elk half jaar voor de Rhino.
• Iedere pensionklant is verplicht om drie keer per jaar mestonderzoek te laten doen in het kader van de wormbesmetting (dit zit bij de pensionstallingprijs in).
• Het is ten strengste verboden te roken in de stalgangen.

Voeren

• Het is niet toegestaan om zelf ruwvoer aan te vullen op de paddocks, wanneer de hoeveelheid ruwvoer verhoogd moet worden kan dit in overleg met Deske of Niek.
• Het voeren van andermans paarden is zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan.

Communicatie

• Voor noodgevallen zijn wij altijd bereikbaar! Voor overige zaken graag een briefje in de kantine, of op het bord in de stal.
• In noodsituaties hebben wij de vrijheid om de dierenarts bij het paard te halen, zonder vooraf de eigenaar in kennis te stellen.
De eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de eigenaar.
• Alle mensen en dieren dienen met respect behandeld te worden, “behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
• Organiseer je een clinic, dan dient dit met Deske overlegd te worden.
• Geef even door wanneer je langere tijd afwezig bent en wie er eventueel (dit is niet verplicht) voor je paard zorgt.
zig kan zijn met zijn of haar hobby/passie: paarden! En daar kan jij als pensionklant ook je steentje aan bij.

Stalgeld

• Voor de eerste van de maand dient het stalgeld te zijn overgemaakt op rekening: NL89RABO0317573349
• Er is een wederzijdse opzegtermijn van een kalendermaand.

Stalregels

• Vanaf 9:00 uur wordt er uitgemest, houdt daarom het gangpad zoveel mogelijk vrij.
Het bezoek van de hoefsmid zoveel mogelijk plannen na 10:00 uur, mocht dit niet mogelijk zijn, graag buiten staan.
• Na het bezoek van de hoefsmid graag schoon achterlaten.
• Na verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen opruimen.
• De was- en poetsplaats veegschoon achter laten
• De mest van je paard (waar ook op het terrein) direct verwijderen, dus ook uit de rijbaan.
• Grondwerk is toegestaan in de roundpen en binnenbak.
• Het is niet toegestaan om te longeren of je paard los te gooien in de buitenrijbaan.
• Wanneer je gebruik maakt van de rijbaan, houd je dan aan de rijbaanregels.
• Heb je privé les, zet dit dan even op het bord in de stal? Dan kunnen andere pensionklanten er rekening mee houden.
• Je mag les nemen van een eigen instructeur. De bak blijft wel toegankelijk voor andere pensionklanten.
• Wanneer je een clinic wilt organiseren kan dit in overleg met Deske.
• Het (spring)materiaal direct opruimen na gebruik.
• Bij gebruik van de binnenbaan dient de Google agenda ingevuld te worden.
Dit om te voorkomen dat iedereen tegelijk van de bak gebruik wil maken en je lang moet wachten.
• Je mag maximaal 30 minuten gebruik maken van de bak.
• Trainingen en clinics gaan altijd voor, ook bij reservering.

Buitenbak

• Longeren in de roundpen.
• Houd rekening met elkaar in de bak, en rijd zoveel mogelijk op de zelfde hand.
• Heb je privé les, zet dit dan even op het bord in de stal, dan kunnen anderen er rekening mee houden.
• Je mag les nemen van een eigen instructeur. De bak blijft wel toegankelijk voor andere pensionklanten.
• Paarden losgooien en laten rollen in de paddocks, niet in één van de bakken.
• (Spring)materiaal direct opruimen na gebruik.
• De snelste gang heeft voorrang, dus niet stappen op de hoefslag.
• Passeer elkaar voor het  linkerbeen, de linkerhand heeft dus voorrang.
• Elkaar de ruimte geven bij het passeren en elkaar niet afsnijden.
• Honden mogen niet in de bak komen.
• Mest altijd opruimen!

Binnenbak

Naast de regels van de buitenbak gelden ook de volgende regels:
• Vul in de agenda je naam en het tijdstip in bij de dag wanneer je van de binnenbak gebruik wilt maken.
Dit om te voorkomen dat iedereen tegelijk van de bak gebruik wil maken en je lang moet wachten.
• Je mag maximaal 45 minuten in de binnenbak. Als er niemand staat te wachten mag je langer van de bak gebruik maken.
• Ruim na het gebruik van de bak je spullen (zweep, balken e.d.) op. Haal ook eventuele mest weg.
• Er mag beslist geen hooi in de binnenbak worden gevoerd, ook niet in een hooinet of emmer.
• Trainingen en clinic’s gaan altijd voor. Ook als je al hebt gereserveerd. Deske zal dat met je overleggen en proberen in overleg een andere oplossing te vinden.

Heb je ergens problemen mee, spreek dit dan op een normale manier uit tegen de gene die het aangaat.
Heb respect voor de paarden en voor elkaar!

Appointment Form