Skip to content

Stalreglement

Het Stalreglement van Pensionstal Het Vossenbroek.
Ten behoeve van de veiligheid en het rijplezier voor ons allen kennen wij een aantal regels.
Wij rekenen op jouw medewerking bij het naleven daarvan.

Algemeen

 •  Iedereen betreedt het erf op eigen risico.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor ongevallen, het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen.
 •  Voor noodgevallen zijn wij altijd bereikbaar.
 • In noodsituaties hebben wij de vrijheid om de dierenarts in te schakelen, zonder vooraf de eigenaar in kennis te stellen.
  De eventuele kosten zijn voor de eigenaar van het paard.
 • Wij zijn elke dag geopend van 7:00 uur tot 22:30 uur. Uitzonderingen voor bijvoorbeeld wedstrijden of bij ziekte, in overleg.
 • Schade die wordt veroorzaakt door een paard of door nalatigheid van de eigenaar, wordt op de eigenaar verhaald.
  Meld dit zo snel mogelijk en zorg dat je hiervoor verzekerd bent.
 • Als je je paard in de wei zet of eruit haalt, zet de stroom er direct weer op.
 • Bij extreme weersomstandigheden zullen alle paarden binnen blijven of eerder naar binnen gaan, dit wordt altijd vermeld in de goepsapp.
  Er worden op die dagen geen paarden zonder overleg toch buiten gezet, dit om de rust voor de paarden op stal te behouden.    
 • Honden zijn welkom, maar wel aan de lijn. Honden zijn niet toegestaan in de rijbanen.
 • Er mag niet op de hooibalen geklommen- en tussen trailers gespeeld worden.
 • Auto’s zoveel mogelijk vooraan parkeren op de parkeerplaats.
 • Auto’s stapvoets de paarden passeren, de paarden hebben in alle tijden voorrang.
 • Er wordt door ons met de tractor gewerkt op dit bedrijf deze heeft ten alle tijden voorrang.
 • Op het erf wordt alleen stapvoets gereden met de paarden.
 • Iedere pensionklant is verplicht jaarlijks te enten voor influenza/tetanus en elk half jaar voor de Rhino.
  Deze entingen worden gezamenlijk georganiseerd door de pensionklanten en staleigenaar.
 • Iedere pensionklant is verplicht om twee keer per jaar mestonderzoek te laten doen in het kader van de wormbesmetting.
  Dit onderzoek wordt gezamenlijk gedaan door een aangewezen erkende deskundige.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de stalgangen.
 • Om de rust op stal te bewaren wordt er niet gerend of geschreeuwd.
  De stal, paddock en wei zijn veilige plaatsen voor de paarden daar hebben wij het graag zo rustig mogelijk.
 • Heb je ergens problemen mee, spreek dit dan op een normale manier uit tegen degene die het aangaat.
  Heb respect voor de paarden en voor elkaar!
 • In verband met prijsstijgingen van hooi/vlas/zaagsel etc., behoud de staleigenaar het recht het pensiongeld te verhogen.

Voeren

 •  Het is niet toegestaan om zelf ruwvoer aan te vullen op de paddocks,
  wanneer de hoeveelheid ruwvoer verhoogd/verlaagd moet worden kan dit in overleg met Deske of Niek.
 • Het voeren van andermans paarden is zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan.

Communicatie

 • Voor noodgevallen zijn wij altijd bereikbaar! Voor overige zaken graag een appje naar Niek of Deske.
 • Alle mensen en dieren dienen met respect behandeld te worden; “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”!
 •  Wil je een clinic organiseren, overleg dit met Deske.
 • Geef door wanneer je langere tijd afwezig bent en wie er eventueel voor je paard zorgt.   
 • Graag melden als je een bijrijder hebt.

Stalgeld

 • Voor de eerste van de maand dient het stalgeld te zijn overgemaakt op rekening: NL89RABO0317573349.
 • Er is een wederzijdse opzegtermijn van een hele kalendermaand. (Let op, dit telt vanaf de 1e van de maand).
 • Het is de stalhouder WEL toegestaan deze overeenkomst met onmiddelijke ingang stop te zetten.
  Dit indien er sprake is van een betalingsachterstand, of wanneer men nalaat zijn paard te verzorgen.
  En ook wanneer de geldende regels, 
  ondanks waarschuwingen, niet in acht worden genomen. 

Stalregels

 •  Vanaf 9:00 uur wordt er uitgemest, houdt daarom het gangpad zoveel mogelijk vrij.
 • Het bezoek van de hoefsmid zoveel mogelijk plannen na 10:00 uur en graag buiten staan of onder het afdak. 
 • Na het bezoek van de hoefsmid graag schoon achterlaten.
 • Na verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen opruimen.
 • Een ieder is verplicht om mest en  afval op te ruimen op en om het erf.
 • Grondwerk is toegestaan in de roundpen en binnenbak.
 • Wanneer je gebruik maakt van de rijbaan, houd je dan aan de rijbaanreglement.   
 • Aan het eind van de middag je paard niet voor een half uur terug zetten op de paddock of wei. Of anders zelf je paard weer binnen zetten.
 • Altijd buiten op je paard opstappen/afstappen niet binnen in het gangpad dit om ongelukken te voorkomen.
 • Elke pensionklant mag per paard één kast hebben.

Buitenbak

 •  Longeren in de roundpen of binnenbak niet in de buitenbak.
 • Houd rekening met elkaar in de bak, en rijd zoveel mogelijk op de zelfde hand.
 • Heb je privé les, zet dit dan even op het bord in de stal, dan kunnen anderen er rekening mee houden.
 • Je mag les nemen van een eigen instructeur. De bak blijft wel toegankelijk voor andere pensionklanten, maar zorg dat je niet in de weg rijdt tijdens de les.
 •  Paarden losgooien en laten rollen in de paddocks.
 •  (Spring)materiaal direct opruimen na gebruik.
 • De snelste gang heeft voorrang, dus niet stappen op de hoefslag.
 • Passeer elkaar voor het linkerbeen, de linkerhand heeft dus voorrang.
 •  Elkaar de ruimte geven bij het passeren en elkaar niet afsnijden.
 •  Honden mogen niet in de bak komen.
 •  Mest altijd opruimen!

Binnenbak

Naast de regels die al genoemd zijn bij de buitenbak, gelden voor de binnenbak ook de volgende regels:

 • Altijd de paard(en) onder toezicht in de binnenbak zetten en erbij blijven.
 • Vul in de digitale agenda je naam en het tijdstip in bij de dag wanneer je van de binnenbak gebruik wilt maken.
  Niet meer dan 5 dagen vooruit boeken in de agenda.
 • Je mag maximaal 30 minuten reserveren in de binnenbak. Bij heel slecht weer 20 minuten, dan wordt de agenda aangepast.
 • Ruim na het gebruik van de bak je spullen (zweep, balken e.d.) op. Hark de eventuele gaten dicht. En ruim de mest op.
 • Er mag beslist geen hooi in de binnenbak worden gevoerd, ook niet in een hooinet of emmer.
 • Trainingen en clinic’s gaan altijd voor. Ook als je al hebt gereserveerd. Deske zal dat met je overleggen en proberen een andere oplossing te vinden.

Appointment Form