Stal Het Vossenbroek
Het Stalreglement van Pensionstal Het Vossenbroek. Daar er meerdere mensen een paard in pension hebben staan, ontkomen wij er niet aan een paar regels op stal aan te houden. Op die manier blijft het voor een ieder aangenaam en gezellig. Algemeen: Iedereen betreedt het erf op eigen risico. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor ongevallen, het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen. Houd er rekening mee dat er 's morgens wordt afgemest, en dat daarom het gangpad zo veel mogelijk moet worden vrijgelaten. Hoefsmid zo veel mogelijk plannen na 10.00 uur 's ochtends of anders buiten gaan staan. De troep opruimen en aanvegen. Hoefnagels in de vuilnisbak. Als er iets kapot is of door jouw toedoen kapot gaat, meld het zodat wij dit snel en adequaat kunnen repareren of vervangen. Schade die wordt veroorzaakt door een paard of door nalatigheid van de eigenaar, wordt op de eigenaar verhaald. Zorg dat je hiervoor verzekerd bent. Als je je paard in de wei zet, of eruit haalt, altijd kijken of de stroom er af is. Daarna er snel weer opzetten. Bij extreme weersomstandigheden beslist Deske of de paarden binnen blijven of dat ze eerder binnen worden gehaald. Voor de rest gaan ze iedere dag naar buiten. Heb je aan het eind van de middag gereden, dan vinden wij het fijn als je je paard in een paddock zet of op stal laat staan. Wij hoeven ze dan niet achter uit de wei te plukken. Honden mogen, maar houd ze wel aan de lijn bij je. Geen honden in de bak. Auto’s zoveel mogelijk vooraan parkeren op de parkeerplaats en niet voor de trailers. Voeren: Een pluk hooi aan je paard geven vinden wij prima, maar ga buiten niet lopen slepen met hooi. Houd er rekening mee dat er paarden op dieet staan, deze mogen niks extra, dus ook geen extra hooi. Het voeren van andermans paarden is zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan. In de winter wordt er centraal wortels ingekocht. Aan het begin van ieder “wortelseizoen”wordt iedereen gevraagd of je eraan mee wilt doen en wordt er gevraagd hiervoor te betalen. Deske zorgt voor de verdeling van de wortels. Ontwormen gebeurt volgens het wormmanagement van Stal Het Vossenbroek, zie verder op deze website. Communicatie: Voor noodgevallen zijn wij altijd bereikbaar! Voor overige zaken graag een briefje in de kantine, of op het bord in de stal. In noodsituaties hebben wij de vrijheid om de dierenarts bij het paard te halen, zonder vooraf de eigenaar in kennis te stellen. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de eigenaar. Alle mensen en dieren dienen met respect behandeld te worden, “behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”. Organiseer je een clinic, dan dient dit met Deske overlegd te worden. Geef even door wanneer je langere tijd afwezig bent en wie er eventueel (dit is niet verplicht) voor je paard zorgt.zig kan zijn met zijn of haar hobby/passie: paarden! En daar kan jij als pensionklant ook je steentje aan bij. Stalgeld: Voor de eerste van de maand dient het stalgeld te zijn overgemaakt op rekening:317573349 Er is een wederzijdse opzegtermijn van een kalendermaand. Stalregels: Roken in de stal is verboden. Het op- en afstijgen dient buiten te gebeuren. Na verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen opruimen. De was- en poetsplaats veegschoon achter laten. De mest van je paard (waar ook op het terrein) direct verwijderen. Er staat een kruiwagen op de hoek van de schuur, schep het daar in (niet in de hooi-kruiwagen). Buitenbak: Longeren in de roundpen. Houd rekening met elkaar in de bak, en rijd zoveel mogelijk op de zelfde hand. Heb je privé les, zet dit dan even op het bord in de stal, dan kunnen anderen er rekening mee houden. Je mag les nemen van een eigen instructeur. De bak blijft wel toegankelijk voor andere pensionklanten. Paarden losgooien en laten rollen in de paddocks, niet in één van de bakken. (Spring)materiaal direct opruimen na gebruik. De snelste gang heeft voorrang, dus niet stappen op de hoefslag. Passeer elkaar voor het linkerbeen, de linkerhand heeft dus voorrang. Elkaar de ruimte geven bij het passeren en elkaar niet afsnijden. Honden mogen niet in de bak komen. Mest altijd opruimen! Binnenbak: Naast de regels van de buitenbak gelden ook de volgende regels: Vul in de agenda  je naam en het tijdstip in bij de dag wanneer je van de binnenbak gebruik wilt maken. Dit om te voorkomen dat iedereen tegelijk van de bak gebruik wil maken en je lang moet wachten. Je mag maximaal 45 minuten in de binnenbak. Als er niemand staat te wachten mag je langer van de bak gebruik maken. Ruim na het gebruik van de bak je spullen (zweep, balken e.d.) op. Haal ook eventuele mest weg. Er mag beslist geen hooi in de binnenbak worden gevoerd, ook niet in een hooinet of emmer. Trainingen en clinic’s gaan altijd voor. Ook als je al hebt gereserveerd. Deske zal dat met je overleggen en proberen in overleg een andere oplossing te vinden. Heb je ergens problemen mee, spreek dit dan op een normale manier uit tegen de gene die het aangaat. Heb respect voor de paarden en voor elkaar!
Trailerladen Omgang paard Spiegelen Tarieven Aankoopadvies
Adviescentrum
Agenda,  lezingen en clinics Equine Tower Feeder Contact Faciliteiten Accomodatie Dagschema paarden Faciliteiten Binnenbak Tarieven Stalreglement
Pensionstal
Wormmanagement Home Ruimte te huur